Preskočiť na obsah

Rozhlasové bádanie s hasičmi 

Zverejnené 19.8.2021.

Kategória

Členovia DHZ Tovarné pripravili pre deti akciu Rozhlasové bádanie s hasičmi. Pomocou hádaniek vysielaných v miestnom rozhlase mali nájsť deti miesta najväčších požiarov a povodní v našej obci. Autorom hádaniek bol Mgr. Jozef Kožej. Správne odpovede mali deti napísať na lístočky so svojim menom a vhodiť do pripravenej schránky na určenom mieste. Po uhádnutí poslednej hádanky, sa cez rozhlas dozvedeli riešenie a úspešní hádači boli odmenení sladkosťami od členov DHZ. 

Správne odpovede:

1. Požiar v hospodárskej budove občana Michala Fedorka – 14. august 1960

2. 16.6.1971 požiar v miestnom JRO (Jednotné roľnícke družstvo), zhorela ďatelina, škoda 478 000 SK

3. Požiar v obchode s potravinami 23. november 1990, škoda 40 000 SK