Preskočiť na obsah

Rekonštrukcia elektrických rozvodov na požiarnej zbrojnici

Zverejnené 19.3.2019.

Kategória

V mesiaci marec prebehla rekonštrukcia elektrických rozvodov na požiarnej zbrojnici. Nakoľko sme zrekonštruovali v obci požiarnu zbrojnicu a finančné prostriedky na výmenu elektrických rozvodov nezvýšili, pristúpili sme k rekonštrukcii v tomto roku, vymenili sa aj svietidlá – použili sa svietidlá zo školskej jedálne a vymenila sa aj celá rozvodová skriňa – nové ističe. V mesiaci apríl sa namontoval nový bleskozvod.