Preskočiť na obsah

Referendum

Zverejnené 21.1.2023.

Kategória

21. januára sa na Slovensku konali voľby – Referendum. V týchto voľbách mali občania možnosť rozhodnúť o návrhu na zmenu ústavy v otázke predčasného skončenia volebného obdobia NR SR. V obci Tovarné sme mali 1 okrsok a zapísaných bolo 849 voličov. Referenda sa zúčastnilo však len 322 voličov, čo predstavovalo volebnú účasť iba 37,92 %. Tieto voľby ponúkali aj možnosť voľby poštou, ktorú však občania s trvalým pobytom v našej obci nevyužili.