Preskočiť na obsah

Práce v našej obci

Zverejnené 28.2.2023.

Kategória

V mesiacoch január až február vykonali pracovníci, ktorí sú zamestnaní na projekt §54 spolu s koordinátorom J. Suchým tieto práce:

  • výspravka a omaľovanie pivničných, skladových priestorov a šatne školskej jedálne
  • uloženie odtokových žľabov na ceste – parc. č. 436
  • oprava hrádok a čistenie priekopy od náletových drevín smerom k Nemeckej lúke
  • likvidácia predsiene v dome smútku
  • výmena dosky na zastávke Tovarnianskej križovatky
  • likvidácia odpadu v blízkosti rybníka a vyčistenie jeho okolia