Preskočiť na obsah

Ošetrenie chráneného stromu „Platan v Tovarnom“.

Zverejnené 15.3.2022.

Kategória

Obec Tovarné ešte začiatkom marca podpísala so Štátnou ochranou prírody SR so sídlom v Banskej Bystrici Dohodu o spolupráci pri realizácii ošetrenia chráneného stromu „Platan v Tovarnom“. Náš Platan západný bol vyhlásený právnymi predpismi Nariadením ONV vo Vranove nad Topľou č. 51/1990 zo dňa 29.5.1990 a VZV KÚ v Prešove č. 1/1997 zo dňa 25.6.1997. Celková cena za orezanie platana predstavovala sumu 980,00 € bez DPH, pričom obec sa podieľala 50% spoluúčasťou t. j. 490,00 € bez DPH.