Preskočiť na obsah

Október – mesiac úcty k starším

Zverejnené 8.10.2023.

Kategória

Dňa 8. októbra 2023 sa uskutočnilo posedenie pre seniorov v rámci októbra – mesiaca úcty k starším, so začiatkom o 15:00 hod. príhovorom p. starostky. Našim seniorom prišli spríjemniť nedeľné popoludnie žiaci materskej školy a aj žiaci navštevujúci ŠKD s pripraveným programom. Nechýbal program pripravený na ľudovú nôtu, v ktorom sa predviedli účinkujúci FS Rakovčan. Okrem kultúrneho programu sme sa postarali o našich seniorov aj v podobe pohostenia a obdarili ich malým darčekom. Tohto roku sme zablahoželali 13-tim občanom, ktorí dovŕšili vek 60 rokov a 13-tim občanom, ktorí dovŕšili vek 70 rokov.