Preskočiť na obsah

OcÚ a kultúrny dom – stavebné úpravy 

Zverejnené 27.9.2021.

Kategória

Projekt s názvom „OcÚ a Kultúrny dom – stavebné úpravy“ vypracoval Ing. arch. Drahomír Dvorjak. Dňa 27.9.2021 obec zverejnila výzvu na predkladanie ponúk a úspešnou firmou sa stala firma CONSTRUCTOR-EU s. r. o. . Firma hneď po podpísaní zmluvy začala pracovať na zákazke. Celková cena diela predstavovala sumu 92 626,61 €, ktorú obec financovala z úverových prostriedkov.