Preskočiť na obsah

Obnova Základnej školy s materskou školou v Tovarnom – Elektroinštalácia 

Zverejnené 17.3.2021.

Kategória

Dňa 17.3.2021 obec uzatvorila zmluvu s firmou CONSTRUCTOR EU s. r. o. na zákazku s názvom „Obnova Základnej školy s materskou školou v Tovarnom – Elektroinštalácia“ v sume 63 959,66 €. Uvedená stavebná firma hneď na druhý deň po podpise zmluvy na zákazke začala pracovať na havarijnom stave ešte pôvodnej elektroinštalácie. Obci Tovarné ako zriaďovateľovi Základnej školy s materskou školou v Tovarnom po opakovaných žiadostiach Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad Prešov, odbor školstva  poskytol finančný príspevok vo výške 60 000,00€ a obec doplatila zbytok celkovej ceny diela. V celej starej časti budovy základnej školy bola vykonaná výmena rozvodov, svetiel a zásuviek. Stavebné práce boli ukončené 31.3.2021.