Preskočiť na obsah

Mesiac úcty k starším

Zverejnené 20.10.2019.

Kategória

Obec Tovarné v zastúpení starostkou obce a poslancami OZ zorganizovali posedenie pre seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, ktoré sa uskutočnilo 20. októbra 2019 o 14.30 v priestoroch veľkej sály kultúrneho domu. Posedenia sa zúčastnilo približne 130 obyvateľov. Pre hostí bol pripravený program žiakmi ZŠ s MŠ Tovarné, vystúpenie mažoretiek, SS Ondavčanka. Aj tento rok sa odovzdávali pamätné listiny a poháre k jubilejným výročiam občanov.