Preskočiť na obsah

MDD

Zverejnené 2.6.2018.

Kategória

Obec Tovarné v zastúpení starostkou obce a poslancami OZ pripravili  2.6.2018 o 14.00 hod pri futbalovom ihrisku rôzne zábavné športové disciplíny, súťaže a  maľovanie na tvár  pre deti z našej obce pri príležitosti osláv MDD. Pripravené bolo občerstvenie, program, cukrová vata a veľa sladkých prekvapení.