Preskočiť na obsah

Deň Tovarňanov“ spojený s 52. Hornozemplínskymi folklórnymi slávnosťami

Zverejnené 27.8.2022.

Kategória

Dňa 27.8.2022 so začiatkou o 16:00 hod. v priestoroch prírodného amfiteátra sa v našej obci uskutočnili slávnosti „Deň Tovarňanov“  spojený s 52. Hornozemplínskymi folklórnymi slávnosťami. V rámci 52. Hornozemplínskych folklórnych slávností vystúpili tieto folklórne skupiny: Komanička, Vranovskí heligonkári, Porubjanka, Brežinky, Hencovčan, Sačurovske nevesty a FS Makovica Svidník.  Ako aj minulý rok tak aj v tomto roku starostka obce udelila ocenenia 4 občanom obce Tovarné.

Cenu Poďakovanie za dlhoročnú prácu pre obec Tovarné udelila:

p. Mgr. Márii Hromjákovej – za riadenie Základnej školy s materskou školou v Tovarnom z postu riaditeľky školy, za prácu s deťmi a mládežou, za kultúrno-spoločenský rozvoj obce.

p. Jozefovi Bednárovi – za obetavú prácu pre obec Tovarné v hasičskom zbore, ako delegátovi SFZ a futbalovému rozhodcovi, ako členovi komisii verejného poriadku a mnohonásobnému darcovi krvi.

p. Jozefovi Fedorkovi – za prácu so seniormi ako predsedovi ZO JDS Tovarné a za prácu poslanca obecného zastupiteľstva Tovarné

Cenu obce „in memoriam“ udelila:

Zosnulému p. Jozefovi Ivanovi – za obetavú prácu pre obec Tovarné ako dlhoročnému zamestnancovi a členovi komisie verejného poriadku. Túto cenu si prevzala jeho manželka p. Mária Ivanová.

Ďalším bodom programu bolo posvätenie krížovej cesty otcom duchovným p. Ľubošom Lipkom. Táto krížová cesta bude nainštalovaná v lesoparku.

Pre deti bol pripravený kolotoč, pre všetkých občerstvenie a nakoniec sme popoludnie mohli zakončiť tanečným večerom s Hudobnou skupinou RAMAX.