Preskočiť na obsah

Architektonicko-dispozičná štúdia priestorov telocvične pri ZŠ s MŠ Tovarné

Zverejnené 15.1.2023.

Kategória

Obec Tovarné začiatkom roka vypracovala prieskum trhu na Architektonicko-dispozičnú štúdiu priestorov telocvične pri ZŠ s MŠ Tovarné. Úspešným uchádzačom v prieskume trhu bol projektant Ing. arch. Jozef Špirko, ktorý uvedenú projektovú dokumentáciu vyhotovil v cene 1200,00 €.  Vypracovaná projektová dokumentácia musela obsahovať – hraciu plochu, kabinet  pre vyučujúcich, 2 samostatné šatne so zázemím, sklad, technická miestnosť (kotolňa), WC pre imobilných, vstup z exteriéru.