Preskočiť na obsah

Akvizícia knižničného fondu 

Zverejnené 19.7.2021.

Kategória

Na základe podpísanej zmluvy s Fondom na podporu umenia obec zakúpila knihy do Obecnej knižnice Štefana Kasardu v Tovarnom. Základným účelom tejto výzvy bolo poskytnutie finančných prostriedkov na akvizíciu knižničného fondu a to vo výške 2 000,00 €. Obec sa v zmluve zaviazala, že minimálne 20% z dotácie využije na nákup kníh vydaných s podporou FPU a to vo výške 431,74€. Nákupom kníh sme chceli obnoviť už dosť zastaraný knižničný fond našej knižnice. Vybrali sme knižné tituly pre deti, mládež a dospelých.