Preskočiť na obsah

Ochrana našej planéty

Zverejnené 21.4.2023.

Kategória

21. apríla obec Tovarné v spolupráci so ZŠ s MŠ Tovarné aspoň máličko prispela k ochrane našej planéty sadením stromčekov, zberom odpadkov a čistením náučného chodníka. Žiaci prvého stupňa s pani starostkou a p. lesníkom J. Vargom vysádzali lipovú alej v Grófskom parku v Tovarnom  a násladne vyzbierali odpad v lese. O vyčistenie lesa a „loptárne“ sa postarali starší žiaci, konkrétne žiaci 6. triedy.