Preskočiť na obsah

SODB 2021 – Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Zverejnené 6.3.2021.

SODB2021 – dosčítanie obyvateľov 3.5.2021 – 13.6.2021

Rozhodnutím predsedu štatistického úradu Slovenskej republiky bolo stanovené dosčítavanie na zabezpečenie asistovaného sčítania pre celé územie Slovenskej republiky na obdobie  od 3.5.2021 do nedele 13.6.2021.

Služby asistovaného sčítania budú poskytované povinným osobám, ktoré sa doteraz nesčítali

  • v kontaktnom mieste – obecný úrad Tovarné s pomocou stacionárneho asistenta alebo bez pomoci stacionárneho asistenta
  • v zariadení s pomocou stacionárneho asistenta sčítania
  • na mieste, kde sa povinná osoba zdržiava, s pomocou mobilného asistenta sčítania

Kontaktné miesto:

Obecný úrad Tovarné, Tovarné 4

Prevádzkové hodiny kontaktného miesta

Ut:    9:00  –  11:00         

St:  14:30  –  16:30         

Ak ide o osoby so zdravotným postihnutím, seniorov alebo  digitálne vylúčené osoby (osoby bez pripojenia na internetovú sieť), tieto môžu telefonicky požiadať o asistenciu mobilného asistenta.  O mobilného asistenta budú mať možnosť obyvatelia požiadať telefonicky obec (057/ 44 95 231, 0951 605 404) alebo call centrum (02 / 20 92 49 19   a  02 / 22 11 99 99).

Mobilný asistent navštívi obyvateľa v dohodnutom čase a sčíta ho pomocou tabletu. Tak na kontaktnom mieste ako aj v samotnej domácnosti platia hygienicko-epidemiologické opatrenia (rúška, odstupy, použitie ochranných prostriedkov).

Celé znenie rozhodnutia predsedu ŠÚ SR o začatí dosčítavania na zabezpečenie asistovaného sčítania sú uvedené v priloženom súbore.

Dokumenty na stiahnutie