Preskočiť na obsah

1. ročník „mini olympiády seniorov Tovarné“ 2016

Zverejnené 23.5.2016.

Kategória

Výbor ZO JDS Tovarné po úspešnom nultom ročníku mini olympiády v minulom roku zorganizoval  tohto roku 1. ročník Mini olympiády seniorov. Hry sa konali v krásnom prostredí futbalovíého ihriska v Tovarnom za slnečného počasia dňa 23. 5. 2016 so začiatkom o 15.00 hod. Na začiatku prítomných privítal predseda ZO JDS Jozef Fedorko. Zvlášť privítal hostí z CSS Ametyst Tovarné so zdravotným doprovodom.  Vysvetlil spolu s hlavným rozhodcom Ing. Františkom Oravcom priebeh a podmienky hier. Súťažilo sa v kategóriach muži a ženy. Muži súťažili v disciplinách beh na 50 m – víťaz Ján Kaščák /CSS Ametyst Tovarné/, 4. Michal Špirňák zo ZO JDS Tovarné,  kop loptou do bránky – víťaz Pavelka /CSS Ametyst/, 3. Mgr. Juraj Hromják ZO JDS Tovarné, beh so zaťaženým  fúrikom – Ján Kandalík, vrh guľou – Ladislav Šnajder. Ženy súťažili v chôdzi na 50 m – víťazka Anna Kandalíková, kop loptou do bránky – Mgr. Viera Fedorková, hod loptičkou do nádoby – Mgr. Viera Fedorková, kolky – Mgr. Viera Oravcová. Víťazi jednotlivých disciplín zo ZO JDS Tovarné postupujú na Okresné hry seniorov do Vyšného Kazimíra dňa 18. 6. 2016. Zároveň sa bodovali prvé tri miesta v každej disciplíne, kde u mužov bol celkový víťaz Ján Kandalík s počtom bodov 5 a u žien celkové na mini olympiade zvíťazila Mgr. Viera Fedorková s počtom bodov 6. 

     O medaily a krásne poháre, ktoré pre tento účel zakúpila obec Tovarné  zapolilo spolu 20 súťažiacich z celkového počtu 35 prítomných účastníkov. Hry prišla pozrieť a súťažiacich povzbudiť aj starostka obce p. PaedDr Mižáková.  Po vyhodnotení a ocenení víťazov nasledovala opekačka a zúčastnení sa zabavali až do večených hodín. Nechýbala veselá vrava, smiech aj spev. Všetci sa už teraz tešia na ďalší ročník mini olympiady. Veríme, že sa táto pekná akcia, ktorá spája občanov našej obce a skvalitňuje životy našim seniorom uchytí aj do budúcich rokov.

Poďakovanie za vydarenú akciu patrí najmä organizátorom akcie, celému výboru, starostke obce p. PaedDr Mižákovej a obecnému zastupiteľstvu Tovarné za materiálnu pomoc, ZŠ Tovarné v zastupení PaedDr Ľubomíri Hornej za vypožičanie športových pomôcok a kameramanovi Jozefovi Belanimu. 

Predseda ZO JDS