Preskočiť na obsah

Kontakt

Kontakt

Obec Tovarné Tovarné 4 094 01 Tovarné

IČO: 00332887
DIČ: 2020630535

Číslo účtu:
SK2102000000001167440256

057 / 449 52 31
obec@tovarne.sk

Úradné hodiny

Pon  07:30 – 12:00 12:30 – 15:30
Ut  07:30 – 12:00 12:30 – 15:30
Str  07:00 – 12:00 12:30 – 17:00
Štv  07:30 – 12:00 12:30 – 15:30
Pia  Nestránkový deň

Informácie o napĺňaní webového sídla; e-mail pre podávanie vašich inzerátov: admin@tovarne.sk

Mobil – matričný úrad: 0951 605 404  

Toto webové sídlo www.tovarne.sk spravuje obec Tovarné a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Kompetencie:
Obec Tovarné je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Tovarné je zriadený v:

ZAEVIDOVANIE ŽIADOSTI: Obec Tovarné, Obecný úrad Tovarné 4, 094 01 SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD ZABEZPEČUJÚCI VÝKON

ČINNOSTÍ PRE STAVEBNÝ ÚRAD: Mestský úrad Vranov nad Topľou, ul. Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou

MATRIKA – Úradné hodiny:

Pondelok:        07:30 – 11:30

Streda:             12:30 – 15:30

Štvrtok:            07:30 – 11:30

Dôležité kontakty

TIESŇOVÉ VOLANIA:

• Integrovaný záchranný systém: 112
• Polícia: 158
• Záchranná zdravotná služba: 155
• Hasiči: 150

PORUCHOVÉ SLUŽBY:

• Plynárne: Slovenský plynárenský podnik, a.s. – pobočka: ul. Mierová 64/2, 066 01 Humenné
– poruchy v dodávke plynu: 0850 111 727
– zákaznícka linka: 0805 111 363

• Elektrárne: Východoslovenská energetika, a.s. – pobočka: Námestie slobody 61, 066 01 Humenné
– poruchy v dodávke elektriny: 0850 123 333
– zákaznícka linka: 0850 123 333

• Vodárne: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. – pobočka:  ul. Mlýnska 1348, 093 19 Vranov nad Topľou
– poruchy v dodávke vody: 057/4871 420
– zákaznícka linka: 057/4871 777

• Ohlasovňa porúch telefónnych prípojok: 12 129

ÚRADY A INŠTITÚCIE:

• ÚPSVaR: Námestie slobody 5, 093 22 Vranov nad Topľou
– ústredňa: 057/244 5 999

• Sociálna poisťovňa: ul: Rázusová 128, 093 18 Vranov nad Topľou
– ústredňa: 057/48 61 411

• Mestský úrad Vranov nad Toľou: ul Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou
– tel. kontakt: 057/442 25 51

ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE:

• ZP Dôvera: Námestie slobody 6, 093 22 Vranov nad Topľou
– zákaznícka linka:  0850 850 850

• Všeobecná ZP: ul. Hronského 1166,  093 43 Vranov nad Topľou
– tel. kontakt: 057/282 44 21
– zákaznícka linka: 0850 003  003

• ZP Union:  ul. M. R. Štefánika 146, 093 01 Vranov nad Topľou
– zákaznícka linka: 085 003 333

• NsP Vranov nad Topľou – Vranovská nemocnica, n.o.: ul. M. R. Štefánika 187/177B, 093 27 Vranov nad Topľou
– ústredňa: 057/4865 111, 057/4422741